Polityka prywatności

(Jeśli nie jesteś na Bliskim Wschodzie, zastosowanie ma niniejsza Polityka Prywatności). Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2021 r. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, usług i aplikacji, które odwołują się do niniejszego dokumentu (łącznie „Usługi Stalar”). Korzystanie z Usług Stalar lub kliknięcie opcji „Logowanie” albo „Rejestracja” jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na działania opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Spis treści

Dane gromadzone przez Stalar Cele, w jakich Stalar przetwarza dane osobowe Pliki cookie i pozostałe identyfikatory Zakres, w jakim Stalar udostępnia dane osobowe Transgraniczny przepływ danych Linki do innych witryn lub aplikacji Bezpieczeństwo danych Dostępne opcje wyboru Prawa użytkownika Dzieci Przechowywanie danych użytkownika Zmiany i aktualizacje Polityki prywatności

Dane gromadzone przez Stalar

Podczas świadczenia Usług Stalar gromadzimy dane na temat użytkownika przy wykorzystaniu metod opisanych poniżej. Niektóre rodzaje danych są nam potrzebne, by świadczyć Usługi Stalar na rzecz użytkownika. i. Dane, które przekazuje nam użytkownik. ii. Dane gromadzone ze względu na prawnie uzasadnione interesy. iii. Dane z innych źródeł. Niektóre lub wszystkie z poniższych danych osobowych użytkownika możemy gromadzić podczas korzystania przez niego z Usług Stalar ze względu na prawnie uzasadnione interesy. • Dane, które przekazuje użytkownik: otrzymujemy i przechowujemy wszelkie dane, które użytkownik przekazuje nam w związku z Usługami Stalar. Użytkownik może postanowić o tym, że nie zapewni określonych danych, ale w takiej sytuacji może to uniemożliwić mu korzystanie z różnych Usług Stalar. • Dane gromadzone ze względu na prawnie uzasadnione interesy: gromadzimy i przechowujemy określone rodzaje danych ze względu na prawnie uzasadnione interesy w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług Stalar, np. dane na temat korzystania przez użytkownika z treści i usług, w tym interakcji użytkownika z treściami i usługami dostępnymi dzięki Usługom Stalar. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych witryn, korzystamy z plików cookie i innych niepowtarzalnych identyfikatorów, a także uzyskujemy określone rodzaje danych, gdy przeglądarka lub urządzenie, z których korzysta użytkownik, uzyskują dostęp do Usług Stalar i innych treści dostarczanych przez Stalar lub w imieniu Stalar w innych witrynach. • Dane z innych źródeł: dane na temat użytkownika możemy otrzymywać z innych źródeł i mogą obejmować np. aktualizacje informacji adresowych i wysyłkowych od naszych przewoźników, które wykorzystujemy w celu skorygowania naszej ewidencji, co przy następnym zakupie umożliwia płynniejszą dostawę.

Dane, które przekazuje użytkownik podczas korzystania z Usług Stalar

Użytkownik przekazuje nam dane, gdy: • wyszukuje produkty lub usługi w naszych sklepach; • składa zamówienie za pośrednictwem Usług Stalar; • pobiera treści, transmituje lub przegląda je albo z nich korzysta na urządzeniu lub za pośrednictwem usługi lub aplikacji na urządzeniu; • uzupełnia dane w sekcji Twoje konto (Your Account) (użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, jeśli dokonując u nas zakupów, korzysta z więcej niż jednego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego), np. imię i nazwisko, pseudonim, płeć, informacje wysyłkowe (w tym adres, kod pocztowy i numer telefonu) i profil użytkownika; • konfiguruje swoje ustawienia w urządzeniu lub usłudze Stalar, udziela zgody na dostęp do danych za ich pośrednictwem lub z nich korzysta; • oferuje swoje produkty lub usługi w ramach Usług Stalar lub za ich pośrednictwem; • kontaktuje się z nami telefonicznie lub mailowo albo gdy my komunikujemy i kontaktujemy się z nim bezpośrednio, np. wysyłamy powiadomienia dotyczące nadchodzących zmian, działań promocyjnych lub udoskonaleń dotyczących Usług Stalar; • wypełnia kwestionariusz, zgłoszenie techniczne lub formularz uczestnictwa w konkursie; • sporządza listy życzeń lub prezentów; • korzysta z funkcji społecznościowych, publikuje opinie i oceny; • postanawia korzystać z funkcji przypominających o wyjątkowych okazjach; lub • otrzymuje od nas wiadomości, np. powiadomienia o zamówieniu, powiadomienia o dostawie, powiadomienia o kartach upominkowych i powiadomienia dotyczące zmiany ceny. W wyniku takich działań użytkownik może przekazywać nam poniższe dane: • dane na temat konta i rejestracji, np. imię i nazwisko, pseudonim, język, nazwę użytkownika, płeć i datę urodzenia, adres, numer telefonu (lub adres e-mail w stosownych przypadkach), hasło, identyfikator użytkownika i zdjęcie profilowe; • dane na temat płatności, np. informacje na temat rachunku bankowego gromadzone na potrzeby zwrotu środków, wypłaty środków lub innych działań związanych z Usługami Stalar; • dane na temat lokalizacji, a także osób, adresów i numerów telefonów wprowadzonych w sekcji Adresy (Addresses); • treści wygenerowane przez użytkownika, np. opinie, komentarze, teksty, wiadomości, zdjęcia, obrazy i opisy osobiste, a także zdjęcie w sekcji Twój profil (Your Profile); • zgody i korespondencję prowadzoną z nami, np. dane wykorzystywane do weryfikacji względem konta użytkownika albo w celu udzielenia odpowiedzi na informacje zwrotne lub rozpatrzenia reklamacji; • dane, które użytkownik przekazuje, gdy bierze udział w działaniach i ankietach w aplikacji; • zdjęcia i filmy gromadzone lub przechowywane w związku z Usługami Stalar; i • logi i konfiguracje urządzenia, w tym dane uwierzytelniające Wi-Fi, jeśli użytkownik decyduje się na ich automatyczną synchronizację na innych urządzeniach Stalar.

Dane gromadzone ze względu na prawnie uzasadnione interesy.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych danych, które gromadzimy ze względu na prawnie uzasadnione interesy: • lokalizacja urządzenia lub komputera użytkownika; • dane na temat interakcji z treścią, np. dane na temat pobierania, transmitowania i odtwarzania treści, w tym czas i liczbę jednoczesnych transmisji i pobrań, a także dane sieciowe dotyczące jakości transmisji i pobrań, w tym dane na temat dostawcy usług internetowych użytkownika; • statystyki dotyczące korzystania z urządzenia, np. kiedy urządzenie jest używane, zakres korzystania z aplikacji, dane dotyczące łącza internetowego, a także wszelkie błędy lub nawet awarie; • statystyki dotyczące Usług Stalar (np. występowanie błędów technicznych, interakcji użytkownika z treściami i funkcjami zawartymi w usługach, preferencje ustawień i informacje dotyczące kopii zapasowych, lokalizacja urządzenia korzystającego z aplikacji, dane na temat przesłanych obrazów i plików (np. nazwa pliku, data, czas i lokalizacja obrazów)); • wersja i ustawienia strefy czasowej; • ewidencja transakcji finansowych, np. koszty, zakupione produkty i szczegółowe informacje na temat transakcji. Dane takie wykorzystujemy, aby ułatwić użytkownikowi dokonywanie płatności i prowadzić ewidencję dotychczasowych transakcji. • identyfikatory reklam mobilnych wykorzystywane przez mobilne systemy operacyjne i udostępniane dostawcom reklam w celu gromadzenia statystyk pochodzących z aplikacji mobilnych (IDFA firmy Apple lub AAID firmy Google), które mają ułatwić nam dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji; • dane na temat urządzeń, np. identyfikator urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, marka, model i numer seryjny urządzenia mobilnego, adres IP, operator komórkowy, rozdzielczość ekranu, ustawienie językowe, numer IMEI, numer IMSI i adres MAC; • dane na temat aktywności w sieci, np. historia zakupów, historia przeglądania i historia korzystania z treści, które to informacje czasami zestawiamy z podobnymi informacjami od innych klientów, aby tworzyć funkcje i dostarczać spersonalizowane rekomendacje; • pełne dane na temat strumienia kliknięć adresów URL, liczba plików cookie, produkty i/lub treści obejrzane lub wyszukiwane przez użytkownika, czas odpowiedzi stron, błędy pobierania, długość trwania wizyt na poszczególnych stronach, informacje na temat interakcji ze stronami (np. przewijanie, kliknięcia i umieszczanie wskaźnika myszy nad obiektami); i • zdjęcia lub filmy, gdy użytkownik dokonuje zakupów w sklepach, korzystając z Usług Stalar. W celu zapobiegania oszustwom możemy również wykorzystywać inne technologie w aplikacjach, na urządzeniach lub na naszych stronach internetowych, aby gromadzić informacje techniczne albo informacje na temat przeglądania lub korzystania.

Dane z innych źródeł

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych danych, które otrzymujemy z innych źródeł: • gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Stalar za pośrednictwem mediów społecznościowych lub kont utworzonych w takich mediach lub łączy Usługi Stalar z mediami społecznościowymi, upoważnia Stalar do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania takich dodatkowych informacji i treści zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, np. zdjęcia profilowego, imienia i nazwiska lub pseudonimu; • zaktualizowane informacje adresowe i wysyłkowe od naszych przewoźników lub od osób trzecich, które wykorzystujemy w celu skorygowania naszej ewidencji, co przy następnym zakupie umożliwia płynniejszą dostawę lub komunikację; • informacje na temat konta, zakupów lub realizacji kart upominkowych, a także informacje na temat odsłon uzyskiwane od niektórych partnerów handlowych, z udziałem których prowadzimy działalność pod wspólną marką lub na rzecz których świadczymy usługi techniczne, realizacji zamówień, reklamowe lub inne usługi; • informacje na temat interakcji użytkownika z produktami i usługami oferowanymi przez nasze spółki zależne; • wyniki wyszukiwania i wyszukane linki; • dane na temat historii kredytowej z biur informacji kredytowej lub innych instytucji, które ułatwiają nam zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie oraz które oferują pewne usługi kredytowe lub finansowe niektórych klientom.

Cele, w jakich Stalar przetwarza dane osobowe

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy, aby realizować, świadczyć i udoskonalać Usługi Stalar, które oferujemy naszym klientom. Poniżej prezentujemy listę takich celów: • zakup i dostawa produktów i usług. Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy do przyjmowania i obsługiwania zamówień, dostarczania produktów i usług, przetwarzania płatności oraz prowadzenia komunikacji z użytkownikiem dotyczącej jego zamówień, produktów i usług oraz ofert promocyjnych. • świadczenie i udoskonalanie Usług Stalar oraz usuwanie zawartych w nich błędów. Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy, by zapewniać funkcjonalność Usług Stalar, analizować ich skuteczność, naprawiać zawarte w nich błędy, udoskonalać ich właściwości użytkowe i poprawiać ich efektywność. • rekomendacje i personalizacja. Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy do rekomendowania funkcji, produktów i usług, którymi użytkownik może być zainteresowany, do identyfikowania jego preferencji i personalizowania jego doświadczenia związanego z Usługami Stalar. • świadczenie obsługi głosowej, obrazu i aparatu. Gdy użytkownik korzysta z naszej obsługi głosowej, obrazu i aparatu, przetwarzamy głos, obrazy, filmy i inne dane osobowe użytkownika, aby odpowiadać na jego wnioski, świadczyć oczekiwane przez niego usługi i udoskonalać Usługi Stalar. • przestrzeganie obowiązków prawnych. W określonych przypadkach gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby przestrzegać wymogów wynikających z przepisów prawa. • komunikacja z użytkownikiem. Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy do komunikowania się z nim za pośrednictwem różnych kanałów (np. telefonicznie, mailowo, na czacie) w związku z Usługami Stalar. • ryzyko kredytowe i zapobieganie oszustwom. Dane osobowe przetwarzamy, aby zapobiegać oszustwom i nadużyciom oraz je wykrywać, a tym samym chronić bezpieczeństwo i należne prawa naszych klientów, Stalar i innych osób. • cele, w zakresie których uzyskujemy zgodę użytkownika. Możemy zwrócić się do użytkownika o to, by udzielił zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do określonego celu, o którym go poinformujemy. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do określonego celu użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym czasie. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania jego danych do takiego celu.

Pliki cookie i pozostałe identyfikatory

Zarówno my, jak i nasi usługodawcy korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii (np. sygnałów nawigacyjnych, flaszowych plików cookie itp.) (dalej „pliki cookie”), by automatycznie gromadzić informacje, dokonywać pomiarów i analizować, które strony użytkownik klika i jak korzysta z Platformy, poprawiać doświadczenie użytkownika korzystającego z Platformy i udoskonalać nasze usługi. Cookie to małe pliki, które po umieszczeniu na urządzeniu użytkownika umożliwiają działanie pewnych funkcji i funkcjonalności Platformy. Sygnały nawigacyjne to bardzo małe obrazki lub małe części danych osadzone w obrazkach (zwane również „znacznikami piksela” lub „czystymi plikami GIF”), które mogą rozpoznawać pliki cookie, czas i datę obejrzenia strony, opis strony, na której umieszczono znacznik piksela, i podobne informacje z komputera lub urządzenia użytkownika. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na używanie przez nas plików cookie. Ponadto łączmy informacje kontaktowe użytkownika lub informacje o subskrybentach z jego aktywnością na Platformie we wszystkich urządzeniach użytkownika, korzystając z jego adresu e-mail lub innych informacji o logowaniu lub o urządzeniach. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z prywatnością, a działania osób trzecich odnoszące się do danych nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik może odmówić wyrażenia zgody na pliki cookie lub je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponieważ każda przeglądarka jest inna, użytkownik powinien zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi tych przeglądarek, z których korzysta. Konieczne może być podjęcie dodatkowych kroków, aby odmówić wyrażenia zgody na określone rodzaje plików cookie lub aby je wyłączyć. Ponadto decyzja dotycząca rezygnacji z takich plików odnosi się do konkretnych przeglądarek lub urządzeń, z których użytkownik korzysta w momencie dokonywania rezygnacji. W związku z tym rezygnacji z takich plików trzeba dokonywać odrębnie w każdej przeglądarce lub w każdym urządzeniu. Jeśli użytkownik postanowi odmówić wyrażenia zgody na pliki cookie, wyłączy je lub usunie, niektóre z funkcji Platformy mogą być niedostępne.

Zakres, w jakim Stalar udostępnia dane osobowe

Informacje na temat naszych klientów stanowią istotny element naszej działalności, dlatego nie sprzedajemy danych osobowych naszych klientów innym podmiotom. Stalar udostępnia dane osobowe klientów wyłącznie w zakresie opisanym poniżej na rzecz spółek zależnych i podmiotów stowarzyszonych. • Transakcje z udziałem osób trzecich: Udostępniamy użytkownikowi usługi, produkty, aplikacje lub umiejętności osób trzecich do wykorzystania w ramach Usług Stalar lub za ich pośrednictwem. Na przykład, użytkownik może zamawiać produkty osób trzecich za pośrednictwem naszych sklepów. Możemy również oferować usługi lub sprzedawać linie produktów w ramach współpracy z firmami zewnętrznymi. Użytkownik jest informowany, gdy osoba trzecia bierze udział w transakcji i gdy udostępniamy takiej osobie trzeciej dane osobowe klienta w związku z taką transakcją. • Zewnętrzni usługodawcy: Współpracujemy z innymi firmami i osobami, które realizują działania w naszym imieniu. Do przykładów należą: realizacja zamówień na produkty lub usługi, dostarczanie paczek, wysyłanie przesyłek pocztowych i wiadomości e-mail, usuwanie powtarzających się informacji z list klientów, analiza danych, udzielanie pomocy marketingowej, zapewnianie wyników wyszukiwania i linków (w tym płatnych ogłoszeń i linków), przetwarzanie płatności, przekazywanie treści, ocena ryzyka kredytowego i zarządzanie takim ryzykiem, a także obsługa klienta. Zewnętrzni usługodawcy mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania ich działań, lecz nie mogą korzystać z takich informacji do innych celów. Ponadto osoby te zobowiązane są przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i w sposób dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które mają zastosowanie w zakresie ochrony danych osobowych. • Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać w zakresie wykraczającym poza Usługi Stalar, jeśli posiadamy na to zgodę użytkownika. • Dane osobowe użytkownika możemy ujawniać członkom naszej grupy kapitałowej (tj. podmiotom, które kontrolują naszą firmę, które my kontrolujemy lub które wraz z nami znajdują się pod wspólną kontrolą innego podmiotu) w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, zarządzania klientami, dostosowywania treści, reklamowania, analizowania, weryfikowania, zapewniania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów prawa. • Dane osobowe użytkownika możemy ujawnić lub udostępnić nabywcy lub innemu następcy prawnemu w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania spółki albo w razie innej sprzedaży lub innego zbycia części lub całości naszych aktywów zarówno w przypadku kontynuacji przez nas działalności, jak i w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub innego podobnego postępowania, jeśli posiadane przez nas dane osobowe dotyczące naszych użytkowników znajdują się wśród przekazywanych aktywów. W razie takiej sprzedaży lub takiego zbycia dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby podmiot, na rzecz którego przekazujemy dane osobowe użytkownika, wykorzystywał takie informacje w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności. • Uzyskujemy dostęp do danych osobowych użytkownika, chronimy je i udostępniamy organom regulacyjnym, organom ścigania lub innym podmiotom w sytuacjach, w których z uzasadnionych przyczyn uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu (a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji, działań prawnych lub żądań organów państwowych, (b) egzekwowania obowiązujących warunków korzystania z usług, w tym sprawdzania potencjalnych naruszeń takich warunków, (c) wykrywania nielegalnych działań (lub działań, co do których podejrzewamy, że są niezgodne z prawem), problemów technicznych lub problemów związanych z bezpieczeństwem, zapobiegania im lub podejmowania innych działań w odniesieniu do nich, (d) ochrony naszych użytkowników, pracowników lub innych osób trzecich przed naruszeniami dotyczącymi praw, majątku lub bezpieczeństwa naszej firmy, lub (e) ochrony i utrzymania bezpieczeństwa i integralności Usług Stalar lub infrastruktury.

Transgraniczny przepływ danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika i przetwarzają je również nasi zaufani dostawcy zewnętrzni poza krajem (krajami) zamieszkania użytkownika, w tym również w krajach, w których przepisy prawa lub regulacje dotyczące ochrony danych i prywatności mogą być równoważne z przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju użytkownika lub zapewniać podobną ochronę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności wdrożymy odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, jeśli takie dane zostaną przekazane poza granice kraju użytkownika do jurysdykcji, w której obowiązuje niższy poziom ochrony danych osobowych. Takie środki obejmują (w stosownych przypadkach) przekazywanie danych na podstawie umów o przepływie danych, które zawierają standardowe klauzule ochrony danych. Dane osobowe użytkownika możemy przekazywać również poza granice kraju użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności. Przykładowe sytuacje obejmują przypadki, w których musimy przekazać dane osobowe użytkownika: (a) w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem (lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie użytkownika), (b) wykonania umowy w interesie użytkownika, lub (c) w odniesieniu do roszczeń prawnych.

Linki do innych witryn lub aplikacji

Po kliknięciu linku prowadzącego za pośrednictwem Usług Stalar do innej witryny lub aplikacji mobilnej albo do treści zewnętrznych użytkownik przechodzi do takiej innej witryny lub aplikacji mobilnej, a informacje na temat użytkownika może gromadzić inny podmiot. Nie kontrolujemy zewnętrznych witryn, aplikacji mobilnych ani zawartych w nich treści, nie sprawdzamy ich ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Warunki niniejszej Polityki prywatności nie mają zastosowania w takich zewnętrznych witrynach lub aplikacjach mobilnych, w zakresie takich treści ani w odniesieniu do gromadzenia informacji po kliknięciu linków prowadzących do zewnętrznych witryn, aplikacji mobilnych lub treści.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem. Na przykład, wyłącznie upoważnieni pracownicy mają dostęp do danych osobowych i mogą go uzyskać wyłącznie w ramach dozwolonych funkcji biznesowych. Ponadto stosujemy zapory sieciowe, aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do danych osobowych użytkownika. Nie możemy jednak w pełni wyeliminować ryzyka związanego z przechowywaniem i przesyłaniem danych osobowych użytkownika. Użytkownik powinien zawsze zachować ostrożność, gdy przekazuje informacje za pośrednictwem Usług Stalar, a także zwrócić szczególną uwagę na to, które informacje nam zapewnia. Użytkownik przez cały czas ponosi odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy swojego hasła i informacji na temat swojego konta. Zalecamy, aby hasło do konta Stalar było unikatowe, czyli nie było stosowane w innych kontach online. Użytkownik musi zawsze wylogować się po zakończeniu korzystania ze wspólnego komputera.

Dostępne opcje wyboru

Użytkownik powinien kierować wszelkie pytania dotyczące sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych do Działu Obsługi Klienta, korzystając z funkcji Kontakt (Contact Us). Duża część Usług Stalar obejmuje także ustawienia, które dają użytkownikowi możliwość określenia, jak wykorzystywane są informacje na jego temat. • Jak opisano powyżej, użytkownik może postanowić o tym, że nie zapewni określonych danych, ale w takiej sytuacji może to uniemożliwić mu korzystanie z różnych Usług Stalar. • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas powiadomień w aplikacji, powinien dostosować ustawienia powiadomień w swoim urządzeniu. • Funkcja pomocy w większości przeglądarek i urządzeń podpowiada, jak uniemożliwić przeglądarce lub urządzeniu akceptowanie nowych plików cookie, jak sprawić, by przeglądarka informowała użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Ponieważ pliki cookie umożliwiają korzystanie z niektórych podstawowych funkcji Usług Stalar, zalecamy, by ich nie wyłączać. Na przykład, jeśli użytkownik zablokuje nasze pliki cookie lub w inny sposób odmówi wyrażenia na nie zgody, nie będzie mógł dodawać przedmiotów do koszyka, przejść do kasy ani korzystać z tych Usług Stalar, które wymagają logowania. • Jeśli użytkownik chce przeglądać nasze witryny, ale nie chce, żeby przeglądanie było łączone z jego kontem, powinien wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada poniższe prawa dotyczące danych osobowych, które na jego temat gromadzimy. Odpowiedzi na żądanie użytkownika udzielimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w najkrótszym możliwym czasie, zazwyczaj w ciągu miesiąca i po przeprowadzeniu odnośnych procedur weryfikacyjnych. Skorzystanie z poniższych praw jest zazwyczaj bezpłatne, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uznamy, iż należna jest opłata. Prawo do usunięcia danych – użytkownik zażądać usunięcia danych osobowych, które gromadzimy na jego temat, (a) korzystając z funkcji Kontakt (Contact Us) dostępnej w ramach Usług Stalar lub (b) wysyłając takie żądanie mailowo. Choć nie możemy zagwarantować kompletnego usunięcia danych użytkownika, które są przechowywane na naszych serwerach kopii zapasowych, zobowiązujemy się do tego, że nie będziemy wykorzystywać takich danych do jakichkolwiek celów, jeśli znajdują się na serwerach kopii zapasowych. Prawo do przenoszenia danych – użytkownik może zażądać przeniesienia niektórych swoich danych osobowych (jeśli są gromadzone na podstawie jego zgody) w ustrukturyzowanych, powszechnie używanych i nadających się do odczytu maszynowego formatach, które to żądanie spełnimy, przesyłając dane do użytkownika lub do innego, wybranego przez niego środowiska pod warunkiem, że będzie to techniczne możliwe. Prawo do cofnięcia zgody – użytkownik może cofnąć swoją zgodę i zażądać, abyśmy zaprzestali dalszego gromadzenia lub przetwarzania jego danych osobowych, jeśli dane takie gromadzone są na podstawie jego zgody. Żądanie takie użytkownik może przekazać (a) korzystając z funkcji Kontakt (Contact Us) dostępnej w ramach Usług Stalar lub (b) wysyłając je mailowo. Skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Prawo do ograniczenia przetwarzania – użytkownik może zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania jego danych osobowych, jeśli jest przekonany, że dane takie gromadzone są niezgodnie z prawem, lub z innych powodów. Prawo do wniesienia sprzeciwu – użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które gromadzimy na jego temat, jeśli takie dane są gromadzone na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Możemy odrzucić żądanie użytkownika, jeśli wskażemy ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów i wolności użytkownika, lub jeśli takie dane są przetwarzanie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dodatkowo poza powyższymi prawami użytkownik posiada również prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych („OOD”), przy czym zazwyczaj jest to OOD kraju ojczystego użytkownika.

Dzieci

Stalar nie sprzedaje produktów, które kupować mogą dzieci. Sprzedajemy produkty przeznaczone dla dzieci, które kupować mogą dorośli. Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, może korzystać z Usług Stalar wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Celowo nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych osób poniżej 16. roku życia. Jeśli dowiemy się, że za pośrednictwem Usług Stalar gromadzone były dane osobowe osób poniżej 16. roku, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia takich danych.

Przechowywanie danych użytkownika

Dane osobowe i inne dane użytkownika będziemy przechowywać przez cały okres, gdy użytkownik posiada konto Stalar. Dane osobowe użytkownika przechowujemy po to, by umożliwiać mu ciągłe korzystanie z Usług Stalar, przez cały okres wymagany w celu realizacji odnośnych celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, czego wymagać od nas mogą przepisy prawa (np. do celów podatkowych lub rachunkowych lub w innych celach, o których informujemy użytkownika). Po sprawdzeniu lub zweryfikowaniu otrzymanego żądania usuniemy dane, których nie jesteśmy zobowiązani przechowywać ze względu na wymogi regulacyjne, podatkowe, ubezpieczeniowe, procesowe lub inne wymogi prawne. Jeśli pomiędzy użytkownikiem, jego kontem a Stalar lub inną osobą trzecią istnieją nierozstrzygnięte sprawy, reklamacje, spory lub inne roszczenia, możemy odrzucić żądanie użytkownika. Ponadto możemy nie być w stanie usunąć konta użytkownika, np. jeśli na koncie takim znajduje się jakieś saldo. Po rozwiązaniu powyższych kwestii, które uniemożliwiają usunięcie konta, usuniemy je w sposób opisany powyżej.

Zmiany i aktualizacje Polityki prywatności

Możemy w dowolnym czasie zmieniać lub modyfikować naszą Politykę prywatności. Choć możemy podjąć próbę poinformowania użytkownika o dokonaniu znaczących zmian w niniejszej Polityce prywatności, oczekujemy, że użytkownik będzie okresowo sprawdzać najnowszą wersję tego dokumentu dostępną w ramach Usług Stalar, aby znać ewentualne zmiany, ponieważ są one dla niego wiążące.